Szkolenie w ramach indywidualnych potrzeb placówki

 

Dostosowujemy tematykę szkolenia do  indywidulanych potrzeb placówki.

Cel:

Współpracując z nami uczestnicy szkolenia doświadczą preferowanej zmiany, której oczekują w zakresie poprawy jakości swojego życia osobistego i zawodowego.

Gwarantujemy dodatkowo:

  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie dla każdego uczestnika szkolenia,
  • dyplom dla placówki o ukończeniu szkolenia przez Radę Pedagogiczną.

Czas trwania:

W zależności od potrzeb placówki.

Cena szkolenia:

Cena: uzależniona od czasu trwania szkolenia i ilości uczestników

(Zwolniono z VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.)

Terminy:

Przed rozpoczęciem szkolenia każdorazowo przeprowadzamy konsultację z z Dyrekcją, w celu dostosowania tematyki do potrzeb szkoleniowych grupy i wspólnie szukamy dogodnego terminu realizacji zlecenia.