Przestrzeń Dziecka

Pozwala określić poziom funkcjonowania psychicznego dziecka w każdej sferze rozwoju. Wyjaśnia mechanizmy psychologiczne oraz czynniki, które na ten rozwój wpływają w sposób wspierający lub ograniczający.

Przestrzeń Dorosłego

Proces terapeutyczny ma na celu odkrywanie zasobów Klienta, Jego mocnych stron, poprzez zdefiniowanie Jego potrzeb i oczekiwań oraz kompetencji, umiejętności osobistych potrzebnych do kreowania zmiany.

Przestrzeń dla Placówek

Cykl zajęć skierowanych dla placówek oświatowych, coaching grupowy/klasowy przeznaczony dla szkół i przedszkoli. Pozwala wdrożyć efektywne rozwiązania aby zniwelować trudności w grupie/klasie.

Szanowni Państwo

witam w miejscu, o jakim zawsze marzyłam. Stworzyłam je dzięki współpracy z wieloma życzliwymi osobami i mojej wytrwałej pracy w realizacji wizji pracy w gabinecie, który stanie się przestrzenią dla ludzkich zmian i miejscem do tworzenia ich własnych rozwiązań. Rozwój tego miejsca jest efektem moich osobistych doświadczeń w różnych kontekstach (pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach interwencji kryzysowych, szkołach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, stowarzyszeniach i fundacjach) oraz współpracy ze Specjalistami, dla których wsparcie dzieci i młodzieży jest wartością. 

Agnieszka Dąbrowska (Sławińska) - Właściciel Przestrzeń zmian

Zapraszam do gabinetu w Płocku ul. Batalionu Zośka 12

oraz gabientów w Imielnicy ul. Czereśniowa 10

 

Wybierz swoją przestrzeń