Rozwój osobisty w zakresie emocji w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach

 

Moduł I:

  • zrozumienie własnych emocji i poznanie technik zarządzania nimi 
  • rozwijanie umiejętności wyboru (spostrzegania, rozróżniania, decydowania) z szerokiego asortymentu własnych strategii, które są używane, ale nie działają (nawyki), od tych które są wyjątkiem na zapleczu własnej skuteczności
  • umiejętność nadawania znaczenia temu, co nas spotyka (nawet trudnemu doświadczeniu) w kierunku budowania własnych kompetencji

Moduł II:

  • uświadomienie i uwolnienie się od własnych etykiet
  • poznawanie użytecznych sposobów radzenia sobie ze stresem 
  • zarządzanie czasem i presją
  • kształtowanie umiejętności dystansowania się od pracy, oddzielania pracy od życia prywatnego

Cel:

Współpracując z nami uczestnicy szkolenia doświadczą preferowanej zmiany, której oczekują w zakresie poprawy jakości swojego życia osobistego i zawodowego.

Gwarantujemy dodatkowo:

  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie dla każdego uczestnika szkolenia,
  • dyplom dla placówki o ukończeniu szkolenia przez Radę Pedagogiczną.

Czas trwania:

4 godziny zegarowe, w tym 2 przerwy 15 minutowe

Cena szkolenia:

Cena: 1400 zł/netto - maks. 30 uczestników

(Zwolniono z VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.)

Terminy:

Przed rozpoczęciem szkolenia każdorazowo przeprowadzamy konsultację z z Dyrekcją, w celu dostosowania tematyki do potrzeb szkoleniowych grupy i wspólnie szukamy dogodnego terminu realizacji zlecenia.