Rozwój osobisty pracownika (przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli) w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach

 

Moduł I:

  • dostrzeganie własnych zasobów i rozwijanie własnego potencjału
  • użyteczne posługiwanie się tymi zasobami do realizacji zadań  osobistych i zawodowych
  • rozwijanie umiejętności współdziałania

Moduł II:

  • kształtowanie asertywności
  • odkrywanie i budowanie obszarów własnej sprawczości
  • dostrzeganie strategii działania, które prowadzą do preferowanego celu
  • szukanie czynników wspierających rozwój osobisty

Cel:

Współpracując z nami uczestnicy szkolenia doświadczą preferowanej zmiany, której oczekują w zakresie poprawy jakości swojego życia osobistego i zawodowego.

Gwarantujemy dodatkowo:

  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie dla każdego uczestnika szkolenia,
  • dyplom dla placówki o ukończeniu szkolenia przez Radę Pedagogiczną.

Czas trwania:

4 godziny zegarowe, w tym 2 przerwy 15 minutowe

Cena szkolenia:

Cena: 1400 zł/netto / maks. 30 uczestników

(Zwolniono z VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.)

Terminy:

Przed rozpoczęciem szkolenia każdorazowo przeprowadzamy konsultację z Dyrekcją, w celu dostosowania tematyki do potrzeb szkoleniowych grupy i wspólnie szukamy dogodnego terminu realizacji zlecenia.