Jak działać, by dzieci współpracowały - w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach

 

Dzień pierwszy: „praca z trudnym wychowawczo dzieckiem”

Moduł I:

 • uwalnianie dziecka od pełnienia roli
 • oddzielanie intencji od zachowań dziecka 
 • oddzielanie emocji od zachowań dziecka
 • oddzielanie zachowań od cech dziecka

Moduł II:

 • kształtowanie u dziecka umiejętności szukania rozwiązań przez dziecko w sytuacjach trudnych
 • motywowanie dzieci do przekazywania własnych umiejętności innym dzieciom

Dzień drugi: „praca z grupą dzieci”

Moduł I:

 • wydobywanie potencjałów dzieci i zasobów całej grupy
 • rozwijanie umiejętności budowania pozytywnych prognoz
 • wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci

Moduł II:

 • budowanie kontraktu z grupą
 • system nagród i konsekwencji
 • co, kiedy, jak reagować, aby wzmacniać zachowanie dziecka?
 • jak radzić sobie z agresją u dzieci i innymi zachowaniami

Cel:

Współpracując z nami uczestnicy szkolenia doświadczą preferowanej zmiany, której oczekują w zakresie poprawy jakości swojego życia osobistego i zawodowego.

Gwarantujemy dodatkowo:

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie dla każdego uczestnika szkolenia,
 • dyplom dla placówki o ukończeniu szkolenia przez Radę Pedagogiczną.

Czas trwania:

2 dni po 4 godziny zegarowe, w tym 2 przerwy 15 minutowe

Cena szkolenia:

Cena: 2000 zł/netto / maks. 30 uczestników

(Zwolniono z VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.)

Terminy:

Przed rozpoczęciem szkolenia każdorazowo przeprowadzamy konsultację z Dyrekcją, w celu dostosowania tematyki do potrzeb szkoleniowych grupy i wspólnie szukamy dogodnego terminu realizacji zlecenia.