Warsztat dla rodziców nastolatków Skoncentrowany na Rozwiązaniach

Założenia:

Udział w programie pozwoli rodzicom dostrzec swoje zasoby, co pozwoli poradzić sobie z aktualną sytuacją i wydobyć możliwości całej rodziny. To pozwoli wydobyć te strategie, które do tej pory się sprawdzały i dostosować je do aktualnego wieku dziecka i uzupełnić o nowe metody psychologiczne, które będą ćwiczone w trakcie spotkań. Warsztat zakłada poznanie przez Rodziców narzędzi, które zachęcą nastolatka do rozmowy i współpracy. Wiedza w powyższym zakresie przyczyni się do szeroko rozumianej profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom.

Zakres tematyczny:

  • wydobywanie potencjału nastolatka i zasobów całej rodziny,
  • co, kiedy, jak reagować, aby pojawiły się oczekiwane zachowania u nastolatka,
  • stawianie nastolatkowi granic w zachowaniu,
  • system nagród i konsekwencji, 
  • rozpoznawanie uczuć nastolatka i wspieranie go radzenia sobie z nimi,
  • kształtowanie u dziecka samodzielności w szukaniu i odpowiedzialności w działaniu,
  • motywowanie do nauki.

Pracujemy w stałej grupie utworzonej na 1 max. 2 spotkaniu. Powyższa umowa stanowi korzyść dla uczestników, z uwagi na udział w spójnej całości warsztatowej. Dzięki temu Rodzice mogą w przyjaznej atmosferze i bezpieczeństwie dzielić się swoimi uwagami i doświadczeniami. 

Gwarantujemy: materiały szkoleniowe, kawę / herbatę / coś słodkiego

Termin realizacji: Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 1 marca 2019 r.