Diagnoza neuropsychologicznaDIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA

Testy wykonywane są w zależności od rodzaju trudności pacjenta. Pomagają w ocenie funkcjonowania poznawczego pacjenta i określenia ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego.

Podczas badania neuropsychologicznego ocenie podlega funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, sfera zachowań społecznych oraz motywacji człowieka. Ocena przebiegu procesów poznawczych to nie tylko szczegółowa analiza sprawności różnych aspektów pamięci, ale także diagnoza funkcji językowych, funkcji wykonawczych, funkcji wzrokowo-przestrzennych, praksji, procesów uwagi. Podczas badania analizowana jest dokumentacja medyczna, zbierany jest także szczegółowy wywiad od opiekuna oraz badanego,