Diagnoza i terapia logopedycznaDiagnoza logopedyczna dla osób dorosłych, którzy:

  • -  mają wady wymowy, czują, że ich wymowa stanowi barierę komunikacyjną,

  • -  na co dzień pracują głosem,

  • -  są po urazach czaszkowo- mózgowych,

  • -  gdy ich zdolności komunikacyjne uległy pogorszeniu w wyniku zdiagnozowanych chorób otępiennych (choroba Alzhaimera) lub demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane)

    Czas trwania 55-60 min. - 100 zł

    Terapia logopedyczna:

  • Terapia logopedyczna osób dorosłych ma zróżnicowany przebieg. Jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. W toku terapii są stosowane zarówno masaże logopedyczne, elementy kształcenia dykcji, emisji głosu, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, jak również ćwiczenia komunikacyjno- językowe, ćwiczenia odbudowujące kategorie semantyczne słów, aktualizujące mowę spontaniczną, ponowną naukę całego systemu językowego.

Czas trwania: 45 min. - 80zł