Terapia psychologiczna



Terapia indywidualna dla osób dorosłych przeżywających trudności osobiste i zawodowe (problemy somatyczne, trudności emocjonalne, adaptacyjne, kryzysy w relacji z innymi) oraz dla osób, którzy pragną rozwijać swój potencjał - do 50 min – 140 zł

Praca z rodziną w obliczu rozwodu - do 90 min - 180 zł