Terapia pedagogicznaTerapia pedagogiczna skierowana jest zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym jak i szkolnym ze stwierdzonym ryzykiem specyficznych trudności w nauce lub dyslekcją). Usprawniana jest m.in. motoryka mała, grafomotoryka, analizator wzrokowy, analizator słuchowy, umiejętności czytania i pisania. Dzieci sześcioletnie wspomagane są w zakresie uzyskania pełnej gotowości szkolnej. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w zależności od potrzeb dziecka i możliwości rodzica i są indywidualnie dostosowywane do każdego dziecka.

Czas trwania zajęć: 45 min.-  80 zł