Diagnoza i terapia pedagogicznaDiagnoza pedagogiczna dziecka w wieku szkolnym służy ocenie umiejętności szkolnych dziecka. Dotyczy głównie oceny umiejętności techniki i tempa głośnego czytania, rozumienia tekstu czytanego cicho i głośno. Sprawdza umiejętność pisania ze słuchu, z pamięci, przepisywania, umiejętność redagowania samodzielnych wypowiedzi pisemnych. Określa poziom rozwoju umiejętności szkolnych z zakresu języka polskiego. Diagnoza pedagogiczna dziecka młodszego zawiera ocenę funkcji percepcyjno-motorycznych, których poziom wpływa później na funkcjonowanie szkolne dziecka. Dodatkowo pedagog ocenia motywację do pracy i pokonywania trudności, poziom zaangażowania w pracę, wytrwałość, podatność na czynniki rozpraszające, umiejętność korzystania ze wskazówek i pomocy osoby dorosłej. Ma na celu opisanie bieżącego poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych, wyjaśnienie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wskazanie sposobów pracy z uczniem.

Diagnoza pedagogiczna:

Konsultacja z rodzicem - 100 zł (ok. 50 min). 

Badanie dziecka - 300 zł (ok. 60 min.)

Terapia pedagogiczna skierowana jest zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym jak i szkolnym ze stwierdzonym ryzykiem specyficznych trudności w nauce lub dyslekcją). Usprawniana jest m.in. motoryka mała, grafomotoryka, analizator wzrokowy, analizator słuchowy, umiejętności czytania i pisania. Dzieci sześcioletnie wspomagane są w zakresie uzyskania pełnej gotowości szkolnej. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w zależności od potrzeb dziecka i możliwości rodzica i są indywidualnie dostosowywane do każdego dziecka.

Czas trwania zajęć: 45 min.-  100 zł

Prowadząca: Joanna Piłatowicz 

Terminy terapii pedagogicznej: poniedziałki 13:00-20:00 i soboty 8:00-18:00

Zaświadczenie o prowadzonej terapii dziecka - 100 zł - zapotrzebowanie proszę zgłaszać prowadzącemu terapię. Czas oczekiwania ok. 3 dni robocze.