Diagnoza i terapia logopedyczna1. DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA:

Diagnoza logopedyczna to działanie zmierzające do rozpoznania wady lub zaburzenia mowy, które ocenia się na podstawie analizy stanu badanego, uzyskanej za pomocą dostępnych metod badań. Diagnoza logopedyczna jest podstawą do opracowania programu terapii logopedycznej. Diagnoza logopedyczna obejmuje:

  • wywiad z rodzicem/opiekunem (pytania dotyczą rozwoju ciąży, porody,a także rozwoju dziecka na poszczególnych etapach)
     
  • badanie dziecka (komunikacji językowej, mowy spontanicznej, powtarzania, nazywania, obserwacji i oceny narządów artykulacyjnych, funkcji prymarnych: żucie, gryzienie, połykanie, oddychanie, orientacyjne badanie słuchu, badanie słuchu fonematycznego)

- rozpoznanie zaburzenia;

wskazania terapeutyczne;

prognozowanie terapii logopedycznej;

Na umówioną wcześniej wizytę należy przyjść z dzieckiem oraz dostarczyć ksero opinii specjalistów, nauczycieli, wychowawców oraz dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia medyczne, wypisy ze szpitala, poradni, książeczka zdrowia dziecka). Dokumenty zostaną oddane po zapoznaniu się.

Czas pierwszego spotkania: 55-60 minut  -  100 zł

 

2. TERAPIA LOGOPEDYCZNA:
Indywidualne spotkania z dzieckiem na których kształcimy zaburzone funkcje. W zależności od wieku dziecka starannie dobieramy metodę terapii. Należy pamiętać, że z usług logopedy korzystają nie tylko dzieci, które mają zaburzenia artykulacji, ale również dzieci, u których zaburzona jest komunikacja językowa.

Ćwiczenia wykorzystywane w trakcie terapii logopedycznej:

– prawidłowego toru oddechowego, wydłużania fazy wydechowej,
– prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu oro-facjalnego (tj. połykanie, żucie, gryzienie, odgryzanie),

– motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, policzków, podniebienia),

– percepcji słuchowej (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – wpływają na zdolność różnicowania dźwięków mowy)

– poszerzania zasobu słownika biernego i czynnego, rozwijanie mowy opowieściowej, myślenia przyczynowo – skutkowego, myślenia logicznego,

– rozwijania umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

– kształtowania swobodnej wypowiedzi.

-  ćwiczenia lewopółkulowe

Czas trwania zajęć: 45 min.-  80 zł