Terapia rękiRęce  to jedno z najcenniejszych narzędzi poznania, a co za tym idzie, nabywania nowych umiejętności. Początkowo biorą udział w poznawaniu świata, pomagają w lokomocji, a w dalszym rozwoju wykonują bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie.  Ręce nie pracują w odosobnieniu, a w połączeniu z tułowiem, wzrokiem, słuchem, dotykiem, bez wpływu nie pozostaje także funkcjonowanie emocjonalne. 

Terapia ręki ma na celu usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności chwytu, wydłużanie koncentracji, wyuczenie zdolności skupiania uwagi i patrzenia, przekraczanie linii środkowej ciała. 

 

Terapia ręki skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

  • problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zakładanie, zdejmowanie ubrań), 
  • problemy w zabawach manipulacyjnych/precyzyjnych (układanie małych przedmiotów, nawlekanie, lepienie z plasteliny),
  • obniżone lub podwyższone napięcie w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
  • problemy podczas czynności, które wymagają precyzyjnych ruchów,
  • wolne tempo uczenia się nowych czynności motorycznych,
  •  problemy grafomotoryczne (rysowanie, kolorowanie, pisanie),
  • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • problem z koordynacją ruchową, 
  • wykazujących nieprawidłową postawę ciała.

Czas trwania zajęć: 45 min.-  100 zł

Prowadząca: Małgorzata Białoskórska

Terminy : wtorki 14:00-19:00

Zaświadczenie o prowadzonej terapii dziecka - 100 zł - zapotrzebowanie proszę zgłaszać prowadzącemu terapię. Czas oczekiwania ok. 3 dni robocze.