Terapia rękiRęce  to jedno z najcenniejszych narzędzi poznania, a co za tym idzie, nabywania nowych umiejętności. Początkowo biorą udział w poznawaniu świata, pomagają w lokomocji, a w dalszym rozwoju wykonują bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie.  Ręce nie pracują w odosobnieniu, a w połączeniu z tułowiem, wzrokiem, słuchem, dotykiem, bez wpływu nie pozostaje także funkcjonowanie emocjonalne. 

Terapia ręki ma na celu usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności chwytu, wydłużanie koncentracji, wyuczenie zdolności skupiania uwagi i patrzenia, przekraczanie linii środkowej ciała. 

 

Terapia ręki skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zakładanie, zdejmowanie ubrań), 

problemy w zabawach manipulacyjnych/precyzyjnych (układanie małych przedmiotów, nawlekanie, lepienie z plasteliny),

obniżone lub podwyższone napięcie w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,

problemy podczas czynności, które wymagają precyzyjnych ruchów,

wolne tempo uczenia się nowych czynności motorycznych,

 problemy grafomotoryczne (rysowanie, kolorowanie, pisanie),

zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,

problem z koordynacją ruchową, 

wykazujących nieprawidłową postawę ciała.

Plan pracy w terapii ręki – ustalenie celów

Cel główny -bardzo ogólny, określa obszar funkcjonowania, w jakim będzie rozwijana funkcja, kompetencja

samoobsługa,

komunikacja,

umiejętności szkolne/zabawa, 

Cel wiodący/kierunkowy – uszczegółowienie celu głównego, określa konkretne kompetencje, umiejętności jakie powinny być osiągnięte podczas terapii.

Cele szczegółowe – wskazują zadania, etapy, jakie potrzebne są osiągnięcia celu wiodącego.

Schemat jednostki terapeutycznej – etapy terapii ręki

Powitanie

Ćwiczenia mięśni brzucha i grzbietu – wzmacniamy centrum ciała, stabilizujemy

Ćwiczenia rozruchowe

Ćwiczenia manualne

Ćwiczenia manipulacyjne

Rozluźnienie/odpoczynek

Pożegnanie z informacją zwrotną do dziecka.