Zajęcia grupowe Kraina Możliwości 2022ZAJĘCIA GRUPOWE W NURCIE SKONCENTROWANYM NA ROZWIĄZANIACH WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EMOCJONALNO - SPOŁECZNY U DZIECI  W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, SZKOLNYM :

Zajęcia terapeutyczne „Kraina możliwości” edycja 2022/2023 skoncentrowane będą wokół wspierania dzieci i młodzieży w zakresie budowania adekwatnej samooceny, rozumienia własnych emocji i emocji innych osób. Dzieci i młodzież będą uczyły się znajdowania strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych i zwiększały rozumienie własnych zasobów, przez co budowały poczucie wpływu i bycia kompetentnym. Podczas zajęć będziemy mówić o myślach, emocjach, zachowaniach, o naturze człowieka, będziemy uważnie słuchać doświadczeń dotyczących sytuacji trudnych i zastanawiać się nad sposobami radzenia sobie z nimi w przyszłości. Będziemy odkrywać zasoby każdego dziecka oraz znajdować sposoby, które mogą wpływać na zmianę funkcjonowania dziecka.

Program skierowany jest dla dzieci i młodzieży, które przejawiają trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym zauważone przez rodziców oraz nauczycieli, czy na wskazanie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zapraszamy również dzieci i młodzież, którzy znają nas i mają motywacje osobistą do wprowadzenia kolejnych zmian w swoim życiu. 

Jest to nasz autorski program w oparciu o nurt skoncentrowany na rozwiązaniach z wykorzystaniem sali do zajęć integracji sensorycznej, gdzie możemy dodatkowo stymulować sensorycznie dzieci i pomóc im określić ich własne preferencje sensoryczne poprzez zabawy w parach, w małych grupach. Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania się indywidualnie na forum, mówienia, co czują w odniesieniu do zachowań innych dzieci, pytania ich co one czują, kiedy widzą czyjeś zachowanie, jaką to dla nich czyni różnice. Każde dziecko pod koniec zajęć stworzy swoją osobistą teczkę z notatkami do wykorzystania w codzienności w zakresie strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz informacjami o swoich własnych zasobach.

Zajęcia dla dzieci rozpoczynają warsztaty dla rodziców. 

Harmonogram zajęć:

 

ZAPRASZAMY PONOWNIE DO ZAPISÓW:

Terminarz:

4 kwietnia godz. 18:30-20:30 - zajęcia dla rodziców - Warsztaty dotyczą komunikacji z dzieckiem

 9, 23, 30 kwiecień - zajęcia dla dzieci, 

7, 14,21,28 maj - zajęcia dla dzieci,

4,11,18, 25 czerwca – zajęcia dla dzieci

13.00-14.00 grupa 6-7 lat
14.00-15.00 grupa 8-9 lat

15:00-16:00 - grupa dla 7-8 klasy SP 

Konsultacja indywidualna podsumowująca z rodzicami na zakończenie udziału w zajęciach jest obligatoryjna, nieodpłatna.

Istnieje możliwość przedłużenia pracy grup w okresie wakacyjnym. 

 

Opłata 375 zł dotyczy jednego miesiąca. Ilość miejsc ograniczona wg kolejności zgłoszeń.

Przed rozpoczęciem udziału dziecka, który rozpoczyna udział w zajęciach wymagana jest konsultacja psychologiczna mająca na celu sprecyzowanie oczekiwań rodziców, omówienie funckjonowanie dziecka celu udziału dziecka w zajęciach - koszt 150 zł

Dzieci kontynuujące zajęcia prosimy o zgłoszenia bez konsultacji kwalifikującej.