Zajęcia grupowe Kraina Możliwości 2021-22



ZAJĘCIA GRUPOWE W NURCIE SKONCENTROWANYM NA ROZWIĄZANIACH WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EMOCJONALNO - SPOŁECZNY U DZIECI  W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, SZKOLNYM :

Zajęcia terapeutyczne „Kraina możliwości” edycja 2022/2023 skoncentrowane będą wokół wspierania dzieci i młodzieży w zakresie budowania adekwatnej samooceny, rozumienia własnych emocji i emocji innych osób. Dzieci i młodzież będą uczyły się znajdowania strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych i zwiększały rozumienie własnych zasobów, przez co budowały poczucie wpływu i bycia kompetentnym. Podczas zajęć będziemy mówić o myślach, emocjach, zachowaniach, o naturze człowieka, będziemy uważnie słuchać doświadczeń dotyczących sytuacji trudnych i zastanawiać się nad sposobami radzenia sobie z nimi w przyszłości. Będziemy odkrywać zasoby każdego dziecka oraz znajdować sposoby, które mogą wpływać na zmianę funkcjonowania dziecka.

Program skierowany jest dla dzieci i młodzieży, które przejawiają trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym zauważone przez rodziców oraz nauczycieli, czy na wskazanie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zapraszamy również dzieci i młodzież, którzy znają nas i mają motywacje osobistą do wprowadzenia kolejnych zmian w swoim życiu. 

Jest to nasz autorski program w oparciu o nurt skoncentrowany na rozwiązaniach z wykorzystaniem sali do zajęć integracji sensorycznej, gdzie możemy dodatkowo stymulować sensorycznie dzieci i pomóc im określić ich własne preferencje sensoryczne poprzez zabawy w parach, w małych grupach. Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania się indywidualnie na forum, mówienia, co czują w odniesieniu do zachowań innych dzieci, pytania ich co one czują, kiedy widzą czyjeś zachowanie, jaką to dla nich czyni różnice. Każde dziecko pod koniec zajęć stworzy swoją osobistą teczkę z notatkami do wykorzystania w codzienności w zakresie strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz informacjami o swoich własnych zasobach.

Zajęcia dla dzieci rozpoczynają warsztaty dla rodziców. 

Harmonogram zajęć:

Cały program zajęć grupowych jest podzielony na dwie części z przerwą na ferie zimowe i święta. Spotykamy się regularnie w soboty. Pierwsza część już się odbywa się w miesiącach: wrzesień - grudzień 2021, druga część styczeń -czerwiec 2022r. 

18 września warsztaty dla rodziców, 

25  wrzesień  - zajęcia dla dzieci 

2, 9, 16, 23, 30 październik

6, 13, 20, 27 listopad - zajęcia dla dzieci,
4, 11, 18 grudzień - zajęcia dla dzieci,

----------------------

8, 15, 22, 29 styczeń - zajęcia dla dzieci,
5, 12, 19, 22, 26 luty - zajęcia dla dzieci,
5, 12, 19, 26 marzec - zajęcia dla dzieci,
2, 9, 23, 30 kwiecień - zajęcia dla dzieci, 

7, 14,21,28 maj - zajęcia dla dzieci,

4,11,18, 25 czerwca – zajęcia dla dzieci

Przed rozpoczęciem udziału dziecka w zajęciach wymagana jest konsultacja indywidualna z rodzicem kwalifikująca do grupy mająca na celu sprecyzowanie oczekiwań rodziców, omówienie celu udziału dziecka w zajęciach - koszt 150 zł

Dzieci kontynuujące zajęcia prosimy o zgłaszania bez konsultacji kwalifikującej

Godziny zajęć dzieci mogą ulec zmianie, w zależności od liczebności grup: 

  • 1 grupa: 8:00 - 8:45 - dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 latki) - trwa nabór 
  • 2 grupa: 9:00- 9:45 - dzieci w wieku przedszkolnym (6-7 latki) - rozpoczęcie zajęć 25.09.2021 r.
  • 3 grupa: 10:00-10:45 uczniowie w wieku wczesnoszkolnym - 1-3 kl. rozpoczęcie zajęć 25.09.2021 r.
  • 4 grupa: 11:00 - 11:45 - uczniowie w wieku szkolnym - 7-8 kl. - rozpoczęcie zajęć 2.10.2021 r. 

Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID 19:

Witamy się z dziećmi pojedynczo przed wejściem do budynku. Prosimy o przychodzenie na czas (nie wcześniej, z uwagi na dezynfekcję sal, poczekalni i ich wietrzenie).  Przed rozpoczęciem zajęć dzieci będą miały dezynfekowane ręce. Prosimy, aby nie czekali Państwo na dzieci w poczekalni, drzwi główne będą zamykane, dzieci będą wchodzić/wychodzić pojedynczo. Po każdych zajęciach jest przerwa, w trakcie których dezynfekowane są maty, krzesełka i dotykane przedmioty, wietrzymy salę (15 min). Maseczki nie są obowiązkowe dla dzieci, ale dla rodziców podczas warsztatów są obowiązkowe. Prowadzące będą nosić przyłbice lub maseczki. Z gabinetów usunęłyśmy dywany i inne miękkie akcesoria. Prosimy, aby dzieci miały ze sobą własne piórniki, w których będą miały osobiste przybory typu ołówek, kredki, długopis, gumka, nożyczki, klej. Każde pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji. Organizator  „Agnieszka Sławińska Przestrzeń zmian” robi co w jego mocy, aby zapewnić pracownikom, opiekunom i dzieciom bezpieczeństwo i higienę, ale nie jest w stanie zapewnić 100 % ochrony przed wirusem COVID – 19. Przestrzeń zmian nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zarażenie wirusem COVID – 19. Opiekun korzysta z oferty Przestrzeń zmian  na własną odpowiedzialność.