Trening Umiejętności Społecznych (TUS)TUS DLA DZIECI  W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, WCZESNOSZKOLNYM :

Zajęcia terapeutyczne „Kraina możliwości” (TUS) edycja 2023/2024 skoncentrowane będą wokół wspierania dzieci i młodzieży w zakresie budowania adekwatnej samooceny, rozumienia własnych emocji i emocji innych osób. Dzieci będą uczyły się znajdowania strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych i zwiększały rozumienie własnych zasobów, przez co budowały poczucie wpływu i bycia kompetentnym. Podczas zajęć będziemy mówić o myślach, emocjach, zachowaniach, będziemy uważnie słuchać doświadczeń dotyczących sytuacji trudnych i zastanawiać się nad sposobami radzenia sobie z nimi w przyszłości. Będziemy odkrywać zasoby każdego dziecka oraz znajdować sposoby, które mogą wpływać na zmianę funkcjonowania dziecka.

Program skierowany jest dla dzieci, które przejawiają trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym zauważone przez rodziców oraz nauczycieli, czy na wskazanie poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Jest to autorski program w oparciu o nurt skoncentrowany na rozwiązaniach z wykorzystaniem sali do zajęć integracji sensorycznej, gdzie możemy dodatkowo stymulować sensorycznie dzieci i pomóc im określić ich własne preferencje sensoryczne poprzez zabawy w parach, w małych grupach. Dzieci mają możliwość zaprezentowania się indywidualnie na forum, mówienia, co czują w odniesieniu do zachowań innych dzieci, pytania ich co one czują, kiedy widzą czyjeś zachowanie, jaką to dla nich czyni różnice.

Harmonogram zajęć: 

środa: 16:30 - 5 latki

środa 17:30 - 7 latki

środa 18:30 - 8 latki

sobota 9:00 - 4/5 latki

sobota 10:00 - 6 latki

 

Opłata 400 zł dotyczy jednego miesiąca, płatność z góry. Ilość miejsc ograniczona wg kolejności zgłoszeń.

Z rodzicami dzieci, które pierwszy raz chcą być zapisane na zajęcie, wymagana jest konsultacja psychologiczna mająca na celu sprecyzowanie oczekiwań rodziców, omówienie funkcjonowania dziecka celu udziału w zajęciach. Cena konsultacji 150 zł.

 

Prowadzące TUS: Iweta Nowak, Katarzyna Radzanowska, Anna Floriańczyk. 

Prowadzące warsztaty dla Rodziców: Agnieszka Dąbrowska, Ewa Petrykowska

Cennik ważny od 1.02.2023 r.