Wakacyjny trening Umiejętności Społecznych (TUS)WAKACYJNY TUS DLA DZIECI  W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, WCZESNOSZKOLNYM :

Zajęcia terapeutyczne „Kraina możliwości” (TUS) edycja 2023/2024 skoncentrowane będą wokół wspierania dzieci i młodzieży w zakresie budowania adekwatnej samooceny, rozumienia własnych emocji i emocji innych osób. Dzieci będą uczyły się znajdowania strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych i zwiększały rozumienie własnych zasobów, przez co budowały poczucie wpływu i bycia kompetentnym. Podczas zajęć będziemy mówić o myślach, emocjach, zachowaniach, będziemy uważnie słuchać doświadczeń dotyczących sytuacji trudnych i zastanawiać się nad sposobami radzenia sobie z nimi w przyszłości. Będziemy odkrywać zasoby każdego dziecka oraz znajdować sposoby, które mogą wpływać na zmianę funkcjonowania dziecka.

Program skierowany jest dla dzieci, które przejawiają trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym zauważone przez rodziców oraz nauczycieli, czy na wskazanie poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Jest to autorski program w oparciu o nurt skoncentrowany na rozwiązaniach z wykorzystaniem sali do zajęć integracji sensorycznej, gdzie możemy dodatkowo stymulować sensorycznie dzieci i pomóc im określić ich własne preferencje sensoryczne poprzez zabawy w parach, w małych grupach. Dzieci mają możliwość zaprezentowania się indywidualnie na forum, mówienia, co czują w odniesieniu do zachowań innych dzieci, pytania ich co one czują, kiedy widzą czyjeś zachowanie, jaką to dla nich czyni różnice.

Harmonogram zajęć: 

czwartek 14:00-14:50  3.5/4 latki

piątek 14:00-14:50 5-6 latki

piątek 13:00-13:50 7/8 latki

Terminy: czwartki: 27.06,04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08

Terminy piątki: 28.06,05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08

Opłata 1100 zł płatność z góry za TUS WAKACYJNY.

Ilość miejsc ograniczona wg kolejności zgłoszeń, liczba osób w grupie maks. 7.

Z rodzicami dzieci, które pierwszy raz chcą być zapisane na zajęcie, wymagana jest konsultacja mająca na celu sprecyzowanie oczekiwań rodziców, omówienie funkcjonowania dziecka celu udziału w zajęciach. Cena konsultacji 150 zł.

 

Prowadzące TUS: Iweta Nowak, Klaudia Jaroszewska

Cennik ważny od 1.04.2024 r.