Terapia psychologiczna 1. Indywidualna terapia psychologiczna dziecka. Obszary pomocy dzieci i młodzieży:

- niepełnosprawność intelektualna,

- zaburzenia opozycyjno-buntownicze, 

- zaburzenia zachowania,

- zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,

- zaburzenia lękowe (uogólnione, fobia szkolna, mutyzm wybiórczy),

- zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD),

- zaburzenia nastroju,

-zaburzenia adaptacyjne z nastrojem depresyjnym, 

- zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, Zespoł Aspergera),

 50 min. – 200 zł

2. Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka (m.in. poczucia własnej wartości, pewności siebie, bezpieczeństwa, poznawania swoich mocnych stron, uczenie się adekwatnego radzenia sobie z emocjami w sytuacji sukcesu i porażki) - 50 min. – 200 zł

3. Terapia neuropsychologiczna dzieci i młodzieży (m. in. funkcji wykonawczych, pamięci, uwagi, myślenia, rozumienia) - 50 min - 220 zł 

 

Zaświadczenie o prowadzonej terapii dziecka - 100 zł - zapotrzebowanie proszę zgłaszać prowadzącemu terapię. Czas oczekiwania ok. 3 dni robocze. 

 

Psycholodzy: Agnieszka Dąbrowska, Ewa Petrykowska, Izabela Kopeć-Korzybska, Katarzyna Konopska, Klaudia Jaroszewska, Joanna Nowotka 

Cennik ważny od 1.04.2024 r.