Terapia psychologiczna1. Indywidualna terapia psychologiczna dziecka. Obszar pomocy dzieci i młodzieży:

- niepełnosprawność intelektualna,

- zaburzenia zachowania opozycyjno-buntownicze, 

- zaburzenia zachowania,

- zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,

- zaburzenia lękowe (uogólnione, fobia szkolna, mutyzm wybiórczy),

- zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD),

- zaburzenia nastroju,

-zaburzenia adaptacyjne z nastrojem depresyjnym, 

- zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, Zespoł Aspergera),

do 50 min. – 140 zł

2. Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka (m.in. poczucia własnej wartości, pewności siebie, bezpieczeństwa, poznawania swoich mocnych stron, uczenie się adekwatnego radzenia sobie z emocjami w sytuacji sukcesu i porażki) do 50 min. – 140 zł