Konsultacja psychologicznaPierwsza, ew. druga konsultacja odbywa się z rodzicem/rodzicami - bez obecności dzieckaNa tym spotkaniu rozmawiamy o Państwa oczekiwaniach, poziomie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia, oddziaływaniach środowiskowych, rówieśniczych, okolicznościowych i innych.

Należy dostarczyć ksero opinii specjalistów, nauczycieli, wychowawców oraz dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia medyczne, wypisy ze szpitala, poradni, książeczka zdrowia dziecka) -  do 50 min. – 140 zł

Kolejne spotkanie – konsultacja z dzieckiem do 50 min. – 140 zł 

Kiedy dziecko zapyta Państwa: „po co ma przychodzić do psychologa?" mogą Państwo powiedzieć, że zależy Państwu na poznaniu jego mocnych stron i aby nauczyło się radzić sobie z kłopotem. 

Kolejna konsultacja psychologiczna z rodziną (rodzice + dziecko, rodzic + dziecko) - do 50 min. - 140 zł

Spotkanie podsumowujące z rodziną - zaplanowanie dalszych działań w kierunku zmian (przeprowadzenie diagnozy psychologicznej dziecka/pogłębienie diagnozy o konsultację z psychiatrą, rozpoczęcie terapii indywidualnej dziecka, udział w warsztatach grupowych, terapia rodzinna) - do 50 min. – 140 zł