Grupa rozwojowo-terapeutyczna dla nastolatkówSpotkanie grupowe stwarza warunki do nieświadomego odtwarzania zachowań i odczuć doświadczanych w codziennych relacjach z innymi ludźmi. Dzięki temu, grupa staje się przestrzenią, w której każdy uczestnik może obserwować co dzieje się z nim w kontaktach z innymi – może poznać swoje reakcje, ale też usłyszeć, jakie reakcje wzbudza w innych. Stałość grupy – regularne spotkania, znane osoby, zasady oparte na wzajemnym szacunku, życzliwości, bezpieczeństwie emocjonalnym, kontrolowanie procesu przez prowadzącą – umożliwia pracować nad sobą w bezpieczny sposób i dopasowanym dla każdej z osób tempie.
Ogólnym celem grupy jest:
• zwiększenie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji,
• odreagowaniu napięcia emocjonalnego,
• zmianie negatywnych myśli i przekonań na swój temat,
• tworzeniu nowych, pozwalających na lepsze funkcjonowanie z innymi ludźmi sposobów zachowań,
• zwiększaniu zdolności rozwiązywania konfliktów,
• przeżyciu nowych doświadczeń, korygujących dotychczasowe trudności i zranienia.
Uzyskana samoświadomość i uwolnione emocje umożliwiają zarówno akceptację jak i realizację własnych celów
 
Cele szczegółowe są ustalane z każdym uczestnikiem indywidualnie podczas zajęć. 
 
Otwieram nabór do 2 grup: 
1. grupa: CZWARTKI 17:00-18:15 - nabór do grupy 7-8 kl. szkoła podstawowa
2. grupa: CZWARTKI 18:30-19:45 - nabór do grupy szkoła ponadpodstawowa (np. liceum, technikum) kl. 1-3
 
Grupy mają charakter zamknięty, tzn. po ustaleniu składu każdej grupy, nowe osoby nie będą miały szansy dołączyć. 
 
TERMINARZ: 
październik 6,13,20,27
listopad 3,10,17,24
grudzień 1,8,15, 22
 
terminarz na rok 2023 zostanie przesłany w połowie grudnia
 
 
Prowadząca: Agnieszka Sławińska
 
Koszt 1 miesiąc: 500 zł