Grupa rozwojowo-terapeutyczna dla nastolatkówSpotkanie grupowe stwarza warunki do nieświadomego odtwarzania zachowań i odczuć doświadczanych w codziennych relacjach z innymi ludźmi. Dzięki temu, grupa staje się przestrzenią, w której każdy uczestnik może obserwować co dzieje się z nim w kontaktach z innymi – może poznać swoje reakcje, ale też usłyszeć, jakie reakcje wzbudza w innych. Stałość grupy – regularne spotkania, znane osoby, zasady oparte na wzajemnym szacunku, życzliwości, bezpieczeństwie emocjonalnym, kontrolowanie procesu przez prowadzącą – umożliwia pracować nad sobą w bezpieczny sposób i dopasowanym dla każdej z osób tempie.
Ogólnym celem grupy jest:
• zwiększenie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji,
• odreagowaniu napięcia emocjonalnego,
• zmianie negatywnych myśli i przekonań na swój temat,
• tworzeniu nowych, pozwalających na lepsze funkcjonowanie z innymi ludźmi sposobów zachowań,
• zwiększaniu zdolności rozwiązywania konfliktów,
• przeżyciu nowych doświadczeń, korygujących dotychczasowe trudności i zranienia.
Uzyskana samoświadomość i uwolnione emocje umożliwiają zarówno akceptację jak i realizację własnych celów
 
Cele szczegółowe są ustalane z każdą uczestniczką indywidualnie podczas zajęć. 
 
Prowadząca: Agnieszka Sławińska
 
Koszt 1 spotkania: 120 zł