Katarzyna Konopska Provider Neuroflow | Psycholog | Pedagog specjalnyJestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie ukończyłam 2 kierunki: pedagogika specjalna oraz stosowana psychologia społeczna. Moje specjalizacje z zakresu pedagogiki specjalnej to surdopedagogika oraz pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie.

Specjalizuję się w diagnozie i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego APD wg metody Neuroflow®. Posiadam certyfikat providera Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow ATS®.  Na codzień pracuję  jako pedagog specjalny oraz protetyk słuchu.