Coaching i niwelowanie różnic w grupach przed/ i szkolnychCoaching grupowy/klasowy przeznaczony jest dla szkół i przedszkoli, które pragną:

 • wdrożyć efektywne rozwiązania aby zniwelować trudności w grupie/klasie,  
 • wydobyć zasoby i potencjał dzieci/uczniów,
 • stworzyć pozytywną atmosferę pracy w grupie/klasie, 
 • wspierać nauczycieli w ich codziennej pracy. 

Coaching grupowy klasowy składa się z kilku etapów:

 • Konsultacja z Dyrekcją
 • Konsultacja z wychowawcą grupy/ klasy
 • Od 3 do 5 obserwacji grupy/klasy (informacją zwrotną dla grupy/ klasy),
 • Coaching grupowy/klasowy
 • Konsultacja z wychowawcą grupy/klasy
 • Ewaluacja coachingu grupowego/klasowego

Założenia coachingu klasowego:

 • Praca z uczniem, a nie z jego problemem,
 • Skupianie się na pozytywnej zmianie,
 • Szukanie zasobów dziecka, nie deficytów,
 • Badanie możliwych i pożądanych wersji przyszłości,
 • Traktowanie ucznia jako eksperta we wszystkich aspektach jego życia