Diagnoza psychologicznaProcedura diagnostyki psychologicznej:

  • Wywiad kliniczny,
  • Jedno lub dwa spotkania, w trakcie których wykonane są specjalistyczne, wystandaryzowane testy psychologiczne. Wszystkie metody badawcze są zatwierdzone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Na życzenie Klienta diagnoza jest sporządzana w formie opinii lub zaświadczenia.
  • Omówienie wyników pełnej diagnozy oraz zaproponowanie odpowiedniej terapii.
  • Ilość spotkań ustalana jest zawsze indywidualnie wg. potrzeb Klienta