Konsultacja psychologicznaKonsultacja indywidualna - ma na celu określenie potrzeb, zasobów i zaplanowanie dalszych działań w kierunku preferowanych zmian - do 50 min. – 120 zł