Zajęcia grupowe Kraina Możliwości 2022ZAJĘCIA GRUPOWE W NURCIE SKONCENTROWANYM NA ROZWIĄZANIACH WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EMOCJONALNO - SPOŁECZNY U DZIECI  W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, WCZESNOSZKOLNYM :

Zajęcia terapeutyczne „Kraina możliwości” edycja 2022/2023 skoncentrowane będą wokół wspierania dzieci i młodzieży w zakresie budowania adekwatnej samooceny, rozumienia własnych emocji i emocji innych osób. Dzieci i młodzież będą uczyły się znajdowania strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych i zwiększały rozumienie własnych zasobów, przez co budowały poczucie wpływu i bycia kompetentnym. Podczas zajęć będziemy mówić o myślach, emocjach, zachowaniach, o naturze człowieka, będziemy uważnie słuchać doświadczeń dotyczących sytuacji trudnych i zastanawiać się nad sposobami radzenia sobie z nimi w przyszłości. Będziemy odkrywać zasoby każdego dziecka oraz znajdować sposoby, które mogą wpływać na zmianę funkcjonowania dziecka.

Program skierowany jest dla dzieci, które przejawiają trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym zauważone przez rodziców oraz nauczycieli, czy na wskazanie poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Jest to autorski program w oparciu o nurt skoncentrowany na rozwiązaniach z wykorzystaniem sali do zajęć integracji sensorycznej, gdzie możemy dodatkowo stymulować sensorycznie dzieci i pomóc im określić ich własne preferencje sensoryczne poprzez zabawy w parach, w małych grupach. Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania się indywidualnie na forum, mówienia, co czują w odniesieniu do zachowań innych dzieci, pytania ich co one czują, kiedy widzą czyjeś zachowanie, jaką to dla nich czyni różnice.

Harmonogram zajęć:

 1, 8, 22, 29 październik -  zajęcia dla dzieci, 

5, 12, 19, 26 listopad - zajęcia dla dzieci,

3, 10, 17 grudnia – zajęcia dla dzieci

13.00-14.00 grupa 4-5 lat
14.00-15.00 grupa 6-7 lat

Konsultacja indywidualna w grudniu podsumowująca z rodzicami na zakończenie warsztatów (ok. 30 min).

Opłata 375 zł dotyczy jednego miesiąca. Ilość miejsc ograniczona wg kolejności zgłoszeń.

Z rodzicami dzieci, które pierwszy raz chcą być zapisane na zajęcie, wymagana jest konsultacja psychologiczna mająca na celu sprecyzowanie oczekiwań rodziców, omówienie funkcjonowania dziecka celu udziału w zajęciach. Cena konsultacji 150 zł.

 

Prowadząca: Agnieszka Sławińska - psycholog