Zajęcia grupowe: "Kraina Możliwości"ZAJĘCIA GRUPOWE W NURCIE SKONCENTROWANYM NA ROZWIĄZANIACH

KRAINA MOŻLIWOŚCI 

2019/2020 - edycja 3


WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EMOCJONALNO - SPOŁECZNY

ORAZ PROCESY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ U DZIECI 

 W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, SZKOLNYM, DLA NASTOLATKÓW Z RÓŻNYMI TRUDNOŚCIAMI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYMI:
(trudności adaptacyjne, problemy wychowawcze, nadmierna nieśmiałość, zaburzenia lękowe (mutyzm wybiórczy,  fobia szkolna, lęk uogólniony), zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera), zaburzenia zachowania i emocji)

Założenia naszego programu:

1. Stymulowanie rozwoju społecznego i komunikacji

Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu społecznego z dorosłym oraz innymi dziećmi, rozwijanie aktywnego słuchania, kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej, poznanie radości i korzyści ze współdziałania w grupie, podnoszenie umiejętności autoprezentacji, poznawanie zasad społecznych i wdrażanie do ich stosowania, 

2. Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka

Rozwijanie kompetencji emocjonalnych w zakresie rozpoznawania i określania własnych emocji, rozpoznawania emocji innych osób, rozwój poczucia własnej wartości, pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, poznawanie swoich mocnych stron, poznawanie i uczenie się strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących, uczenie się adekwatnego radzenia sobie z emocjami w sytuacji sukcesu i porażki.

3. Stymulowanie procesów integracji sensorycznej

Dostarczenie zmiennej stymulacji przedsionkowo-proprioceptywnej, stymulacja sfer (dotykowej, słuchowej, wzrokowej, węchowej), usprawnienie funkcji okoruchowych, ćwiczenia integrujące odruchy, stymulacji czucia głębokiego, ćwiczenia kształtujące obraz i schemat ciała oraz orientację przestrzenną, ćwiczenia doskonalące mechanizmy równoważne.

4. Wspieranie systemowe rodziny: wsparcie relacji rodzic-dziecko, relacji dziecko-rodzeństwo, rozwój kompetencji rodzicielskich, poprawa atmosfery domowej,

Cały program zajęć grupowych jest podzielony na dwie części po 13 spotkań (z uwagi na ferie zimowe i święta). Zajęcia grupowe odbywają się regularnie w soboty:

Harmonogram zajęć 2019

14, 21, wrzesień  - spotkania grupowe dla rodziców,

28 września – zajęcia dla dzieci,
5, 12, 19, 26 październik - zajęcia dla dzieci,
9, 23, 30 listopad - zajęcia dla dzieci,
7 grudzień - zajęcia dla dzieci,

14 grudzień - podsumowanie z rodzicami 1 części,

21 grudzień – zajęcia dla dzieci

Harmonogram zajęć 2020

11 styczeń - spotkanie grupowe dla rodziców,

18, 25 styczeń – zajęcia dla dzieci,
1, 8, 29 luty - zajęcia dla dzieci,
7, 14, 21, 28 marzec - zajęcia dla dzieci,
4, 18 kwiecień - zajęcia dla dzieci, 

25 kwiecień - podsumowanie z rodzicami 2 części

9 maj - zajęcia podsumowujące z dziećmi cały program - zamiast 18.01.20r.

Godziny zajęć: 
8:00 - dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 latki)

9:00- dzieci w wieku przedszkolnym (6-7 latki)

10:00 - dzieci w wieku wczesnoszkolnym - 1-3 kl.

11:00 - nastolatki kl. 4-6

12:00 - nastolatki kl. 6-8 

  • Czas trwania 1 zajęć grupowych wynosi 45 minut.
  • 1 część - 800 zł - przelewem do 10 września 2019 r. - na rachunek: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001 z dopiskiem imię i nazwisko dziecka _ zajęcia grupowe
  • 2 część - 800 zł - przelewem do 10 stycznia 2020 r. na rachunek: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001 z dopiskiem imię i nazwisko dziecka _ zajęcia grupowe
  • Możliwe jest otrzymanie faktury po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  • Rodzic dokonuje pełnej opłaty za zajęcia grupowe, niezależnie od zaistniałych powodów nieobecności dziecka na zajęciach.
  • Jedyną sytuacją, w której zajęcia są odrabiane to ich odwołanie przez osoby prowadzące z przyczyn losowych. Rodzice są poinformowani o tym fakcie na dzień przed terminem zajęć smsowo.  Odrobienie zajęć ma miejsce w terminie dogodnym dla obu stron.
  • Prowadzące informują rodziców o poziomie funkcjonowania dziecka na zajęciach, jego aktualnych potrzebach, mocnych stronach i poczynionych postępach (w formie kart pracy otrzymywanych na każdych zajęciach).

TEL: 507-607-018 lub MAILOWO: kontakt@przestrzen-zmian.pl