Zajęcia grupowe:ZAJĘCIA GRUPOWE W NURCIE SKONCENTROWANYM NA ROZWIĄZANIACH

KRAINA MOŻLIWOŚCI 

2019/2020 - edycja 3


WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EMOCJONALNO - SPOŁECZNY

ORAZ PROCESY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ U DZIECI 

 W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, SZKOLNYM, DLA NASTOLATKÓW Z RÓŻNYMI TRUDNOŚCIAMI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYMI:
(trudności adaptacyjne, problemy wychowawcze, nadmierna nieśmiałość, zaburzenia lękowe (mutyzm wybiórczy,  fobia szkolna, lęk uogólniony), zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera), zaburzenia zachowania i emocji)

Założenia naszego programu:

1. Stymulowanie rozwoju społecznego i komunikacji

Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu społecznego z dorosłym oraz innymi dziećmi, rozwijanie aktywnego słuchania, kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej, poznanie radości i korzyści ze współdziałania w grupie, podnoszenie umiejętności autoprezentacji, poznawanie zasad społecznych i wdrażanie do ich stosowania, 

2. Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka

Rozwijanie kompetencji emocjonalnych w zakresie rozpoznawania i określania własnych emocji, rozpoznawania emocji innych osób, rozwój poczucia własnej wartości, pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, poznawanie swoich mocnych stron, poznawanie i uczenie się strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących, uczenie się adekwatnego radzenia sobie z emocjami w sytuacji sukcesu i porażki.

3. Stymulowanie procesów integracji sensorycznej

Dostarczenie zmiennej stymulacji przedsionkowo-proprioceptywnej, stymulacja sfer (dotykowej, słuchowej, wzrokowej, węchowej), usprawnienie funkcji okoruchowych, ćwiczenia integrujące odruchy, stymulacji czucia głębokiego, ćwiczenia kształtujące obraz i schemat ciała oraz orientację przestrzenną, ćwiczenia doskonalące mechanizmy równoważne.

4. Wspieranie systemowe rodziny: wsparcie relacji rodzic-dziecko, relacji dziecko-rodzeństwo, rozwój kompetencji rodzicielskich, poprawa atmosfery domowej,

Cały program zajęć grupowych jest podzielony na dwie części po 13 spotkań (z uwagi na ferie zimowe i święta). Zajęcia grupowe odbywają się regularnie w soboty:

Harmonogram zajęć 2019

14, 21, wrzesień  - spotkania grupowe dla rodziców,

28 września – zajęcia dla dzieci,
5, 12, 19, 26 październik - zajęcia dla dzieci,
9, 23, 30 listopad - zajęcia dla dzieci,
7 grudzień - zajęcia dla dzieci,

14 grudzień - podsumowanie z rodzicami 1 części,

21 grudzień – zajęcia dla dzieci

Harmonogram zajęć 2020

11 styczeń - spotkanie grupowe dla rodziców,

18, 25 styczeń – zajęcia dla dzieci,
1, 8, 29 luty - zajęcia dla dzieci,
7, 14, 21, 28 marzec - zajęcia dla dzieci,
4, 18 kwiecień - zajęcia dla dzieci, 

25 kwiecień - podsumowanie z rodzicami 2 części

9 maj - zajęcia podsumowujące z dziećmi cały program - zamiast 18.01.20r. (zajęcia przerwane z powodu COVID -19)

NOWY GRAFIK:

23.05, 30.05, 6.06, 13.06, 20.06, 27.06- zajęcia z dziećmi

27.06 - podsumowanie z rodzicami 2 części

Godziny zajęć: 
8:00 - dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 latki)

9:00- dzieci w wieku przedszkolnym (6-7 latki)

10:00 - dzieci w wieku wczesnoszkolnym - 1-3 kl.

11:00 - nastolatki kl. 4-6

 • Czas trwania 1 zajęć grupowych wynosi 45 minut.
 • 1 część - 800 zł - przelewem do 10 września 2019 r. - na rachunek: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001 z dopiskiem imię i nazwisko dziecka _ zajęcia grupowe
 • 2 część - 800 zł - przelewem do 10 stycznia 2020 r. na rachunek: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001 z dopiskiem imię i nazwisko dziecka _ zajęcia grupowe
 • Możliwe jest otrzymanie faktury po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Rodzic dokonuje pełnej opłaty za zajęcia grupowe, niezależnie od zaistniałych powodów nieobecności dziecka na zajęciach.
 • Jedyną sytuacją, w której zajęcia są odrabiane to ich odwołanie przez osoby prowadzące z przyczyn losowych. Rodzice są poinformowani o tym fakcie na dzień przed terminem zajęć smsowo.  Odrobienie zajęć ma miejsce w terminie dogodnym dla obu stron.
 • Prowadzące informują rodziców o poziomie funkcjonowania dziecka na zajęciach, jego aktualnych potrzebach, mocnych stronach i poczynionych postępach (w formie kart pracy otrzymywanych na każdych zajęciach).

TEL: 507-607-018 lub MAILOWO: kontakt@przestrzen-zmian.pl

Drodzy Rodzice, ruszają nasze zajęcia grupowe i nowe bezpieczne zasady:

 1. Przed każdymi zajęciami prosimy o wypełnienie ankiety potwierdzającej, że Wasze dziecko jest zdrowe (załącznik 1). Wysyłam ją bezpośrednio w w mailu lub grupie na FB. Najsprawniej byłoby przynieść ją wypełnioną na zajęcia. Jeżeli chociaż jeden punkt ankiety jest odpowiedzią pozytywną – mamy obowiązek odmówienia przeprowadzenia zajęć dziecku. Dodatkowo wyrażają Państwo jednorazową zgodę na kontynuację terapii (załącznik 2).
 2. Witamy się z dziećmi pojedynczo przed wejściem do budynku i z uwagi na to prosimy o przychodzenie na czas (nie wcześniej, z uwagi na dezynfekcję sal, poczekalni i ich wietrzenie). 
 3. Przed rozpoczęciem zajęć dzieci będą miały dezynfekowane ręce i mierzoną temperaturę.
 4. Prosimy, aby nie czekali Państwo na dzieci w poczekalni, drzwi główne będą zamykane, dzieci będą wchodzić/wychodzić pojedynczo.
 5. Po każdych zajęciach jest przerwa, w trakcie których dezynfekowane są maty, krzesełka i dotykane przedmioty, wietrzymy salę.
 6. Na zajęciach obowiązują maseczki osobiste, z wyłączeniem:
  1. dzieci do ukończenia 4. roku życia;
  2. dzieci, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust. Posiadanie maseczki jest ważne również z powodu rozmowy o niej samej – chcemy ją wykorzystać w procesie terapeutycznym.
 7. My jako prowadzące będziemy mieć przyłbice.
 8. Z gabinetów usunęłyśmy dywany i inne miękkie akcesoria.
 9. Każde pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji.
 10. Prosimy aby dzieci miały ze sobą piórniki, w których będą miały osobiste przybory typu ołówek, kredki, długopis, gumka (nożyczki nie są potrzebne).
 11. Każdą grupę podzielimy na dwie mniejsze grupy dzieci, mamy dwa gabinety więc będą zachowane odległości 
 12. „Agnieszka Sławińska Przestrzeń zmian” robi co w jego mocy, aby zapewnić pracownikom, opiekunom i dzieciom bezpieczeństwo i higienę, ale nie jest w stanie zapewnić 100 % ochrony przed wirusem COVID – 19. Przestrzeń zmian nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zarażenie wirusem COVID – 19. Opiekun korzysta z oferty Przestrzeń zmian  na własną odpowiedzialność.

Z wyrazami szacunku, 

Agnieszka Sławińska i Ewa Petrykowska