Zajęcia grupowe: "Kraina Możliwości"ZAJĘCIA GRUPOWE W NURCIE SKONCENTROWANYM NA ROZWIĄZANIACH

WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EMOCJONALNO - SPOŁECZNY

ORAZ PROCESY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ U DZIECI 

 W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, SZKOLNYM, DLA NASTOLATKÓW Z  TRUDNOŚCIAMI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYMI:

Zajęcia terapeutyczne „Kraina możliwości” edycja 2020/2021 skoncentrowane będą wokół wspierania dzieci i młodzieży w zakresie budowania adekwatnej samooceny, rozumienia własnych emocji i emocji innych osób. Dzieci i młodzież będą uczyły się znajdowania strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych i zwiększały rozumienie własnych zasobów, przez co budowały poczucie wpływu i bycia kompetentnym. Podczas zajęć będziemy mówić o myślach, emocjach, zachowaniach, o naturze człowieka, będziemy uważnie słuchać doświadczeń dotyczących sytuacji trudnych i zastanawiać się nad sposobami radzenia sobie z nimi w przyszłości. Będziemy odkrywać zasoby każdego dziecka oraz znajdować sposoby, które mogą wpływać na zmianę funkcjonowania dziecka.

Program skierowany jest dla dzieci i młodzieży, które przejawiają trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym zauważone przez rodziców oraz nauczycieli, czy na wskazanie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zapraszamy również dzieci i młodzież, którzy znają nas i mają motywacje osobistą do wprowadzenia kolejnych zmian w swoim życiu. 

Jest to nasz autorski program w oparciu o nurt skoncentrowany na rozwiązaniach z wykorzystaniem sali do zajęć integracji sensorycznej, gdzie możemy dodatkowo stymulować sensorycznie dzieci i pomóc im określić ich własne preferencje sensoryczne poprzez zabawy w parach, w małych grupach. Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania się indywidualnie na forum, mówienia, co czują w odniesieniu do zachowań innych dzieci, pytania ich co one czują, kiedy widzą czyjeś zachowanie, jaką to dla nich czyni różnice. Każde dziecko pod koniec zajęć otrzyma swój osobisty notes uzupełniony indywidualnymi możliwymi do wykorzystania w codzienności strategiami radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz informacjami o swoich własnych zasobach itd i/lub teczkę kart pracy. 

Spotkania z rodzicami mają na celu nawiązanie współpracy z prowadzącymi, będzie to okazja do przygotowywania się do pracy z dzieckiem nawet pomimo braku motywacji z jego strony, dyskusja jak wzbudzać w sobie motywację do wcześniej określonych celów.

Aktualny harmonogram zajęć:

Cały program zajęć grupowych jest podzielony na dwie części po 13 spotkań (przerwa z uwagi na ferie zimowe i święta). Spotykamy się regularnie w soboty. Pierwsza część już się odbyła (wrzesień - listopad 2020). 

2 część zajęć zaczynamy od warsztatów dla Rodziców : w dn. 6 lutego 2021 w  godzinach:

 • 8:00-10:00 - 1 grupa 
 • 10:00-12:00 - 2 grupa
 • 12:00-14:00 - 3 grupa

13, 20, 27 luty - zajęcia dla dzieci,
6, 13, 20, 27 marzec - zajęcia dla dzieci,
10, 17, 24 kwiecień - zajęcia dla dzieci, 

                                                          ​(2 h warsztat (bez przerwy) dla rodziców + 10 spotkań dla dzieci)    

Przedłużamy nasz program do wakacji!

8,15,22,29 maj - zajęcia dla dzieci 

5,12,19,26 czerwiec - zajecia dla dzieci

Godziny zajęć dzieci: 

 • 1 grupa: 8:00 - 8:45 - dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 latki)
 • 2 grupa: 9:00-9:45 dzieci w wieku wczesnoszkolnym - 1-3 kl.
 • 3 grupa: 10:00 - 10:45 - nastolatki 
 • 4 grupa 11:00-11:45 - nastolatki 
 • 5 grupa piątki 18:00 - grupa zamknięta (młodzież licealna)

Opłata za zajęcia:

 • 1 rata - (300 zł - przelewem do 10 lutego 2021 r. na rachunek: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001 z dopiskiem imię i nazwisko dziecka _ zajęcia grupowe

 • 2 rata - 300 zł - przelewem do 10 marca 2021 r. na rachunek: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001 z dopiskiem imię i nazwisko dziecka _ zajęcia grupowe

 • 3 rata - (300 zł - przelewem do 10 kwietnia 2021 r. na rachunek: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001 z dopiskiem imię i nazwisko dziecka _ zajęcia grupowe

 • 4 rata - (300 zł - przelewem do 10 maja 2021 r. na rachunek: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001 z dopiskiem imię i nazwisko dziecka _ zajęcia grupowe

 • 5 rata - (300 zł - przelewem do 10 czerwca 2021 r. na rachunek: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001 z dopiskiem imię i nazwisko dziecka _ zajęcia grupowe

Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID 19:

 • Na każde zajęcia Rodzic dostarcza wypełnioną ankietę potwierdzającą, że Państwa dziecko jest zdrowe (załącznik 1 do umowy). Jeżeli chociaż jeden punkt ankiety jest odpowiedzią pozytywną – mamy obowiązek odmówienia udziału dziecka na zajęciach.

 • Witamy się z dziećmi pojedynczo przed wejściem do budynku. Prosimy o przychodzenie na czas (nie wcześniej, z uwagi na dezynfekcję sal, poczekalni i ich wietrzenie). 

 • Przed rozpoczęciem zajęć dzieci będą miały dezynfekowane ręce.

 • Prosimy, aby nie czekali Państwo na dzieci w poczekalni, drzwi główne będą zamykane, dzieci będą wchodzić/wychodzić pojedynczo.

 • Po każdych zajęciach jest przerwa, w trakcie których dezynfekowane są maty, krzesełka i dotykane przedmioty, wietrzymy salę (15 min).

 • Maseczki nie są obowiązkowe dla dzieci, ale dla rodziców podczas warsztatów są obowiązkowe. 

 • Prowadzące będą nosić przyłbice lub maseczki.

 • Z gabinetów usunęłyśmy dywany i inne miękkie akcesoria.

 • Prosimy, aby dzieci miały ze sobą własne piórniki, w których będą miały osobiste przybory typu ołówek, kredki, długopis, gumka, nożyczki, klej.

 • Każde pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji.

Organizator  „Agnieszka Sławińska Przestrzeń zmian” robi co w jego mocy, aby zapewnić pracownikom, opiekunom i dzieciom bezpieczeństwo i higienę, ale nie jest w stanie zapewnić 100 % ochrony przed wirusem COVID – 19. Przestrzeń zmian nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zarażenie wirusem COVID – 19. Opiekun korzysta z oferty Przestrzeń zmian  na własną odpowiedzialność.