Martyna Nowak - terapeuta SI, pedagogJestem pedagogiem z kilkuletnim stażem, którego pasją jest praca z dziećmi. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia licencjackie o specjalności edukacja wczesnoszkolna z angielskim.

Jestem absolwentką studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna. Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych o specjalności edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Stale doskonalę swój warsztat pracy poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach.